• CLUSTER PRELMET TRANSILVANIA

Principalele obiective ale PRELMET (Stand 27b, Pavilion B) sunt creșterea efi­cienței companiilor membre și reducerea diferențelor dintre nivelul mediu înregistrat la nivel național și nivelul UE.

Ținta este reprezentată prin creșterea eco­nomică înregistrată de companiile mem­bre. Clusterul își propune dezvoltarea ac­tivităților C&D&I, transferul de tehnologii, coordonarea activităților și a proiectelor la nivelul clusterului, pentru a promova in­ternațional clusterul, pentru îmbunătățirea cooperării între membrii clusterului și atragerea de noi membri.

Alte obiective specifice: dezvoltarea sec­torului de procesare a metalelor, stimularea cooperării între C&D și fabrici, îmbunătățirea accesului membrilor clusterului la rezultatele C&D și la transferul de teh­nologii, îmbunătățirea productivității mem­brilor, instruire specifică, îmbunătățirea pozițiilor pe piață a membrilor și accesul la noi piețe, susținerea unui mediu de afaceri favorabil, internaționalizarea.

Produsele expuse la Demo Metal Brașov 2019 sunt piese de serie și unicat, realizate prin așchiere, cuplaje și frâne electromagnetice, servicii de trata­ment termic etc.