This was the first participation for Trafil Czech, a member of the Lucefin Group, one of the largest producers of coldrolled bars, and although we were sceptical at first due to the different focus of the fair, the results were good, and we reached 80% of our objectives. The success is due to the professionalism of organizers, the exhibitors focused on the theme of the fair, and the clearly knowledgeable visitors. Thank you and success to you all!

    ,,Pentru Trafil Czech parte din Grupul Lucefin, unul dintre cei mai mari producători specializaţi în producţia de bare trase la rece din oţel, a fost prima participare şi deşi am fost sceptici la început în privinţa succesului datorită specificului diferit în raport cu tema târgului, rezultatele au fost bune, obiectivele fiind atinse în proporţie de 80%. Reuşita se datorează profesionalismului organizatorilor, expozanţilor axaţi pe tema târgului şi vizitatorilor clar interesaţi. Mulţumim şi vă dorim succes tuturor!”