Being our first edition of Demo Metal, we were pleasantly surprised by the large number of specialized visitors and the efforts of the organizers. The discussions held were more than interesting, the vacuum lifting tool for SCHMALZ sheet metal that we displayed was tested by many people, who acknowledged its ease of use (that tool can lift sheet metal plates of up to 300 kg, or up to 1 ton with another similar device).

    ,,Fiind prima ediţie a Demo Metal la care participăm am fost plăcut impresionaţi de numărul mare de vizitatori specializaţi şi de munca depusă de organizatori. Discuţiile purtate au fost mai mult decât interesante, dispozitivul de ridicare cu vid pentru tablă SCHMALZ prezentat a fost încercat de multe persoane, care s-au convins de uşurinţa în folosire (cu dispozitivul repectiv se pot ridica foi de tablă de până la 300 de kg sau cu un model similar sarcini până la 1 tonă).”