Sectorul mașinilor-unelte va cunoaște o creștere constantă până în 2019. Acest trend va fi determinat, în mare măsură, de China și de alte țări în curs de dezvoltare, unde se așteaptă ca cererea de bunuri de folosință îndelungată să înregistreze cele mai mari creșteri, ducând la investiții în noi capacități de producție.

Cererea mondială va creşte cu 5,5% în fiecare an până în 2019

Se preconizează că cererea mondială de mașini-unelte va crește cu 5,5 procente pe an până în 2019, ajungând la 181 miliarde de dolari. Creșterile la nivel global vor fi determinate, în mare măsură, de creșterea pieței din China și din alte țări în curs de dezvoltare, unde se așteaptă ca cererea de bunuri de folosință îndelungată să înregistreze cele mai mari creșteri. Aceasta va conduce la investiții suplimentare în noi capacități de producție și în mașini-unelte conexe în regiunile Asia/Pacific, Africa/Orientul Mijlociu, Europa de Est și America Centrală și de Sud. Până în 2019 se așteaptă ca numai China să reprezinte peste două cincimi din întreaga cerere de produse. O mare parte din mașinile-unelte învechite, utilizate în prezent în țările în curs de dezvoltare, vor fi înlocuite în perioada 2014 – 2019 odată cu creșterea nivelurilor de producție. În plus, firmele producătoare de bunuri de folosință îndelungată din țările în curs de dezvoltare vor trece de la uti­lizarea unor mașini-unelte convenționale la modele cu comandă numerică computerizată (CNC), aducând un plus de câștig la valoarea de piață.

Modernizarea produselor va stimula cererea în zonele dezvoltate

Până în 2019, se așteaptă ca cererea de mașini-unelte din Europa de Vest, a doua piață regională ca mărime din lume, să crească în același ritm cu media globală, iar Europa de Vest va reprezenta aproape o cincime din cererea de pro­duse. Condițiile de piață din numeroase  țări regionale sunt așteptate să se îmbunătățească, având în vedere accelerarea atât a creșterii economice globale, cât și a investițiilor fixe brute. Creșterea va fi, de asemenea, susținută de intro­ducerea unor mașini-unelte mai scumpe. Pentru a dezvolta noua generație de bunuri de folosință îndelungată, producătorii din regiune vor investi în mașini-unelte care oferă un mai mare grad de control și de precizie. În Japonia, a patra piață națională ca mărime din lume, se preconizează ca cererea de mașini-unelte să se redreseze, odată cu lansarea unei cereri controlate, după câțiva ani de pierderi. Se așteaptă ca producătorii din Japonia să construiască noi fabrici și să le modernizeze pe cele existente, având în vedere oportunitățile de vânzare aflate în creștere într-o serie de piețe prin­cipale de export. Odată cu intensificarea concurenței reprezentate de producătorii din alte țări, com­paniile japoneze vor investi în mașini-unelte noi.

Piaţa de utilaje va reprezenta principalul factor catalizator al cererii

Se estimează că marea piață de utilaje va reprezenta o treime din întreaga cerere de produse noi în perioada 2014 – 2019. Multiple tendințe sunt așteptate să catalizeze creșterea. Odată cu creșterea veniturilor discreționare din regiunile aflate în curs de dezvoltare, gospodăriile își vor crește cheltuielile pentru o gamă largă de bunuri de folosință înde­lungată. Ca răspuns, furnizorii vor extinde facilitățile de producție existente și vor deschide noi fabrici, ducând la creșterea atât a vânzărilor de echipa­mente industriale, cât și a cererii de mașini-unelte conexe. Creșterea eco­nomică din țările dez­voltate va stimula activitatea de pro­ducție a bunuri­lor de folosință îndelungată și va impulsiona vânzările de mașini-unelte pentru aplicații industriale. Ca o replică la concurența mai acerbă din partea țărilor cu costuri de producție scăzute, furnizorii de echipamente din țările industrializate vor dezvolta o gamă largă de bunuri de folosință îndelungată noi, avansate din punct de vedere tehno­logic.

Fabricarea acestor produse necesită, adesea, noi mașini-unelte care oferă un grad mai mare de automatizare, precizie și control.

Nivelul de extindere a studiului

Acest studiu privind industria, realizat de Freedonia, analizează industria mondială de mașini-unelte care are o producție în valoare de 138 miliarde de dolari. Acesta prezintă date istorice privind cererea (2004, 2009 și 2014) și previziuni (2019 și 2024) pe produse (mașini-unelte de așchiere a metalelor, mașini-unelte de prelucrare prin deformare a metalelor, accesorii și piese de schimb) și pe piețe (de exemplu utilaje, echipamente de transport, produse ale industriei metalurgice și semifabricate, echipamente electrice și electronice) pentru șase regiuni din lume și 17 țări importante.

Cererea totală este prezentată pentru alte șapte țări. Studiul ia, de ase­menea, în considerare factorii mediului de piață, prezintă în detaliu structura industriei, evaluează cotele de piață ale societăților și prezintă profilul a 39 de concurenți din industrie.