Societatea a fost înfiinţată în data de 01.04.2001 sub denumirea SC Comerț Sculărie SA, prin transferul unor activităţi de la SC Componente Auto SA.

De-a lungul anilor de activitate, firma a fost într-o permanentă schimbare, adaptându-se continuu datorită schim­bărilor din mediul extern, astfel că, în prezent, activităţile principale sunt:

  • – execuţie şi recondiţionare piese pre­lucrate prin așchiere (după documen­taţia tehnică) și prototip de tipul: scule aşchietoare, ştanţe, matriţe, dispozitive de control, dispozitive de lucru, piese de schimb pentru maşini-unelte;
  • – execuția și prelucrarea de structuri sudate
  • – execuţie şi recondiţionare piese schimb utilaje-roţi dinţate, sănii, ghi­daje, cât şi alte piese din componenţa utilajelor;
  • – prelucrări prin electroeroziune cu fir și electrod masiv.
  • – sudură în CO2 și sudură Aluminiu.